Vytvořte fakturu

JAVEG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.10.2016
Basic information
Obchodní název JAVEG
IČO 35690321
TIN 2020348385
DIČ SK2020348385
Datum vytvoření 13 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAVEG
Zlatohorská 34
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 932 €
Zisk 1 696 €
Kapitál 29 766 €
Vlastní kapitál 8 864 €
Kontaktní informace
Email javeg@chello.sk
Telefon(y) 0903276236
Mobile(y) +421903409433, 0903276236
Date of updating data: 26.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,443
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,443
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,443
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,834
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,647
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,050
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,997
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 18,277
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,152
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,213
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,604
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,696
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,125
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,125
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 243
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,359
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,023
Date of updating data: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,932
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 26,830
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,102
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,938
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,313
C. Služby (účtová skupina 51) 5,479
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,315
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,396
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,082
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,994
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,038
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 290
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 279
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -290
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,704
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,008
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,696
Date of updating data: 26.10.2016
Date of updating data: 26.10.2016
 • IČO :35690321 TIN: 2020348385 DIČ: SK2020348385
 • Sídlo: JAVEG, Zlatohorská 34, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Peter Velický Zelenohorská 5A Bratislava 841 03 13.05.1996
  Ján Velický Vŕbová 6 Bratislava 13.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Velický 6 640 € (100%) Vŕbová 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Velický Zelenohorská 5A Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 13.05.1996
   07.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Velický Vŕbová 6 Bratislava Vznik funkcie: 13.05.1996
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Velický Vŕbová 6 Bratislava
   13.05.1996Nové obchodné meno:
   JAVEG s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlatohorská 34 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť a reklamné služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia