Vytvořte fakturu

Čistiaca služba - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Čistiaca služba
IČO 35690399
TIN 2020348396
DIČ SK2020348396
Datum vytvoření 15 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Čistiaca služba
Pod Rovnicami 29
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 386 €
Zisk 16 916 €
Kapitál 61 688 €
Vlastní kapitál 41 070 €
Kontaktní informace
Email chladek@cisl.sk
Telefon(y) 0255565673, 0905617407, 0255563036
Mobile(y) 0905617407
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 31,194
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 31,194
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,846
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,949
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,470
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,534
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,740
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,143
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,774
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 666
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,553
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,916
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,369
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,274
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,843
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,908
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,523
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 552
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 95,386
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 94,383
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,910
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 185
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,888
C. Služby (účtová skupina 51) 14,763
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,395
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 865
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,766
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,476
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,547
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 135
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 135
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,093
M. Úrokové náklady (562) 419
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,674
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,958
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,518
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,602
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,916
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690399 TIN: 2020348396 DIČ: SK2020348396
 • Sídlo: Čistiaca služba, Pod Rovnicami 29, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05 08.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eduard Chládek 6 639 € (100%) Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   25.05.1998Noví spoločníci:
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   Čistiaca služba, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Chládek Pod Rovnicami 29 Bratislava 841 05
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 10