Vytvořte fakturu

BAUREA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAUREA
IČO 35690411
TIN 2020826192
DIČ SK2020826192
Datum vytvoření 16 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAUREA
Panenská 18
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 216 241 €
Zisk 772 €
Kapitál 2 233 281 €
Vlastní kapitál 162 283 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252922633, +421252923622, +421252925492, +421252964228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,847,577
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,110,330
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,949,933
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,064,378
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 880,344
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,717
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 160,397
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 950
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 159,447
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 735,978
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,616
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,616
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,716
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 64,654
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,654
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 62
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 600,000
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 600,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,646
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 194
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 49,452
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,269
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,269
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,847,577
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 163,055
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 151,619
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 673,042
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -521,423
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,684,522
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,468
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -437
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,905
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,921
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,179
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,179
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 99,423
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 244
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,321
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -246
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 650
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 650
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,559,483
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 216,243
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 216,241
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,241
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 215,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,886
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,168
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,939
D. Služby (účtová skupina 51) 100,832
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,665
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,006
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,114
4. Sociální náklady (527, 528) 545
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,964
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,990
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,990
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,355
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,302
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,625
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,625
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,623
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,732
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690411 TIN: 2020826192 DIČ: SK2020826192
 • Sídlo: BAUREA, Panenská 18, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 16.05.1996
  Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 10.09.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Fašiang 5 100 € (51%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  Marek Fašiang 2 500 € (25%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  Zuzana Fašiangová 2 400 € (24%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.09.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2013
   27.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Fašiangová Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04
   17.07.2008Nové sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   16.07.2008Zrušené sidlo:
   Matúšova 5 Bratislava 811 04
   15.04.2004Nové sidlo:
   Matúšova 5 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.05.1996
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   07.03.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   organizovanie kongresov a spoločensko-kultúrnych podujatí
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   BAUREA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa a využitie nehnuteľností na základe honoráru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava