Vytvořte fakturu

Novtrend - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Novtrend
IČO 35690453
TIN 2020355678
DIČ SK2020355678
Datum vytvoření 08 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Novtrend
Tehelná 22/1126
95803
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 927 €
Zisk -2 574 €
Kapitál 92 994 €
Vlastní kapitál 27 782 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,400
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,400
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,635
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,371
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 72,035
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,208
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 725
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,418
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,574
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,827
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 192
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 46,635
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,963
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 543
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,093
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,036
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 85,927
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 44,919
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 41,008
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 87,419
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,096
C. Služby (účtová skupina 51) 34,671
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,521
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,492
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -35,848
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 122
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 122
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,614
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,574
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690453 TIN: 2020355678 DIČ: SK2020355678
 • Sídlo: Novtrend, Tehelná 22/1126, 95803, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Květen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   Novtrend s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 22/1126 Partizánske 958 03
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Katarína Fáberová gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Katarína Fáberová gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   ORFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   ORFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba obuvi z vopred zafarbených koží
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01