Vytvořte fakturu

HARLEQUIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HARLEQUIN
IČO 35690488
TIN 2020348374
DIČ SK2020348374
Datum vytvoření 16 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARLEQUIN
Zvolenská cesta 13
97405
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 359 956 €
Zisk 5 278 €
Kapitál 138 407 €
Vlastní kapitál 18 391 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0556233466, 0911458699, 0484164204
Mobile(y) 0903458699, 0911458698, 0911458699
Fax(y) 0556233467
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,668
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,668
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,668
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,743
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 237,348
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,248
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 288,411
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,669
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 737
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,015
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,278
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,742
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 92
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 264,650
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,829
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,075
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 123
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,623
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 359,956
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 359,789
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 160
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 352,826
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 216,874
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,901
C. Služby (účtová skupina 51) 80,582
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,907
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 537
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,907
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,118
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,130
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,592
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 402
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 399
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 971
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 736
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 235
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -569
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,561
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,283
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690488 TIN: 2020348374 DIČ: SK2020348374
 • Sídlo: HARLEQUIN, Zvolenská cesta 13, 97405, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.2013Nové sidlo:
   Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica 974 05
   Noví spoločníci:
   Ladislav Lindiš Tomašovská 3288/13A Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Lindiš Tomašovská 3288/13A Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 04.07.2013
   12.07.2013Zrušené sidlo:
   Považanová 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.05.1996
   20.02.2010Noví spoločníci:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.05.1996
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   HARLEQUIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Považanová 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava