Vytvořte fakturu

SLOVGAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVGAS
IČO 35690623
TIN 2020327177
DIČ SK2020327177
Datum vytvoření 16 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVGAS
Červeňova 28
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 083 €
Zisk -32 718 €
Kapitál 8 240 961 €
Vlastní kapitál 7 962 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259355206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,890,589
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 433,461
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,553
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 630,684
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,306,857
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,300,973
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,210
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,197,446
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,930,068
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,209,421
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,209,421
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,161
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -250,796
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -32,718
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,378
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 206,034
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 199,344
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,233
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,457
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 61,344
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,083
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,056
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 827
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 68,670
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,607
C. Služby (účtová skupina 51) 14,291
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,842
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,416
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,493
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,892
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -38,587
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -842
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9,089
X. Úrokové výnosy (662) 9,089
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,260
M. Úrokové náklady (562) 2,027
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 233
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,829
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -31,758
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -32,718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690623 TIN: 2020327177 DIČ: SK2020327177
 • Sídlo: SLOVGAS, Červeňova 28, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mgr. Erik Majský Homolova 4 Bratislava 841 02 23.09.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SIPOX HOLDING a.s. 6 232 092 € (75.9%) Bratislava 811 03
  FREE ZONE SIPOX, a. s. 1 977 329 € (24.1%) Bratislava 852 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.07.2010Noví spoločníci:
   FREE ZONE SIPOX, a. s. Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Šebová Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   08.07.2010Zrušeny spoločníci:
   LUXOR PRESS a.s. Příkop 843/4 Brno 602 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   19.02.2010Noví spoločníci:
   LUXOR PRESS a.s. Příkop 843/4 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   LYNN INVEST ESTABLISHMENT Kirchstrasse 6 Shaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežactvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská Budatínska 33 Bratislava
   27.08.2008Noví spoločníci:
   LYNN INVEST ESTABLISHMENT Kirchstrasse 6 Shaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežactvo
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   SANDREX Aktiengesellschaft Kirchstrasse 6 Schaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežatstvo
   28.01.2006Noví spoločníci:
   SANDREX Aktiengesellschaft Kirchstrasse 6 Schaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežatstvo
   27.01.2006Zrušeny spoločníci:
   LXR Slovakia, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   01.09.2004Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   11.06.2004Noví spoločníci:
   LXR Slovakia, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Erik Majský Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.09.2003
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   LUXOR, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava
   27.03.2002Nové obchodné meno:
   SLOVGAS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   LUXOR, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská Budatínska 33 Bratislava
   26.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ISTROKOMMERZ, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   SLOVGAS, a.s. IČO: 31 684 220 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Papp Nemocničná 17 Gelnica 056 01
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   ISTROKOMMERZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   SLOVGAS, a.s. IČO: 31 684 220 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava
   Mgr. Róbert Papp Nemocničná 17 Gelnica 056 01
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   ŠKODA, a.s IČO: 00 213 101 Tylova 57 Plzeň 316 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankovič Rozvodná 19 Bratislava 831 01
   Ing. Jiří Perk Vojanova 23 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 33 Bratislava 821 01
   29.06.1999Nové obchodné meno:
   ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankovič Rozvodná 19 Bratislava 831 01
   28.06.1999Zrušené obchodné meno:
   ŠKODA PETRIMEX, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny spoločníci:
   PETRIMEX UNION, akciová spoločnosť IČO: 31 365 230 ul.Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zámečník J. Poničana 5 Bratislava 841 07
   02.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zámečník J. Poničana 5 Bratislava 841 07
   Ing. Jiří Perk Vojanova 23 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 33 Bratislava 821 01
   01.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Golan Panenská 36 Bratislava 811 03
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   ŠKODA PETRIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   ŠKODA, a.s IČO: 00 213 101 Tylova 57 Plzeň 316 00 Česká republika
   PETRIMEX UNION, akciová spoločnosť IČO: 31 365 230 ul.Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Golan Panenská 36 Bratislava 811 03