Vytvořte fakturu

DANAGRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANAGRA
IČO 35690674
TIN 2020309555
DIČ SK2020309555
Datum vytvoření 17 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANAGRA
Nevädzova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 844 068 €
Zisk 10 664 €
Kapitál 345 018 €
Vlastní kapitál 176 874 €
Kontaktní informace
Email danagra@danagra.sk
webové stránky http://www.danagra.sk
Telefon(y) +421248287318
Mobile(y) +421903422382, +421903722382, +421903284382, +421948306772, +421948305705, +421903790382, +421903822382, +421948422382
Fax(y) 0243429740
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 400,609
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,007
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,007
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 396,454
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 121,158
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 121,158
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 217,381
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,574
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,574
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 197,807
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,915
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,455
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 53,460
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,148
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,148
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 400,609
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 187,538
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 169,570
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 169,570
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,664
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,071
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,001
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,001
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,856
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,856
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 210,214
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,087
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,087
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,373
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 621
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) -5
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -3,862
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 844,068
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 722,910
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 121,158
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 827,568
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 539,847
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,782
D. Služby (účtová skupina 51) 144,202
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 98,980
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,102
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,584
4. Sociální náklady (527, 528) 294
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,264
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,233
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,233
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 260
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,500
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,237
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 59
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,833
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 513
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,752
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,748
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,084
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,084
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,664
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690674 TIN: 2020309555 DIČ: SK2020309555
 • Sídlo: DANAGRA, Nevädzova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava 17.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Pásztor 13 280 € (100%) Kukučínova 40 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.01.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, opravy, úpravy strojových zariadení pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a stavebníctvo.Opravy pracovných strojov
   prenájom a lízing strojov a zariadení
   faktoring a forfaiting
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   19.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   05.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   DANAGRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.10.1996Zrušené obchodné meno:
   DANAKTA AGRO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 810 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   DANAKTA AGRO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 25 Bratislava 810 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Pásztor Kukučínova 40 Bratislava
   Stefan Petö Naurvej 4, Brabrand Aarhus Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Šalviová 46 Bratislava