Vytvořte fakturu

REGpharm Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REGpharm Slovakia
IČO 35690712
TIN 2020309544
DIČ SK2020309544
Datum vytvoření 20 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGpharm Slovakia
Radvanská 4
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 283 357 €
Zisk 86 005 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905747753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,978
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 45,978
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,978
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 235,787
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 56,874
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,043
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 173,521
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 281,765
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 274,540
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 181,105
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 128
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 86,005
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,225
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,725
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 677
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,048
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 283,357
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,606
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 270,535
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 600
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,616
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 169,091
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,814
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,411
C. Služby (účtová skupina 51) 124,557
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,851
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 12,971
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,487
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 114,266
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 138,359
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 185
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 13
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 172
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,727
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 126
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,601
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,542
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 110,724
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 24,719
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 86,005
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690712 TIN: 2020309544 DIČ: SK2020309544
 • Sídlo: REGpharm Slovakia, Radvanská 4, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01 12.04.2005
  RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 28.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Ťažký 6 639 € (100%) Radvanská 4 Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 28.01.2008
   22.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.2007Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.07.2002
   05.10.2006Nové sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   04.10.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 4 Bratislava 811 09
   29.04.2005Nové obchodné meno:
   REGpharm Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.04.2005
   28.04.2005Zrušené obchodné meno:
   REGpharm Slovakia (Unicorn Management), s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   08.01.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   02.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.07.2002
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Hrehová Tehelná 313/20 Vranov nad Topľou 093 03
   11.04.2000Nové sidlo:
   Továrenská 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hrehová Tehelná 313/20 Vranov nad Topľou 093 03
   10.04.2000Zrušené sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kurčová 169 Veľký Cetín 951 05
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kurčová 169 Veľký Cetín 951 05
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   20.05.1996Nové obchodné meno:
   REGpharm Slovakia (Unicorn Management), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   Noví spoločníci:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08