Vytvořte fakturu

TOP GARANT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOP GARANT
IČO 35690771
TIN 2020323514
DIČ SK2020323514
Datum vytvoření 21 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP GARANT
Saratovská 7
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 758 €
Zisk 11 722 €
Kapitál 47 993 €
Vlastní kapitál 35 465 €
Kontaktní informace
Email i.cuhar@orangemail.sk
Telefon(y) 0905589121
Mobile(y) 0905589121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,989
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,989
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,989
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,564
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,965
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,890
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,972
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 62,954
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,186
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 342
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 28,483
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,722
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,768
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 15,768
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,157
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,215
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 902
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,494
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 58,758
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,075
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,683
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,122
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,539
C. Služby (účtová skupina 51) 14,820
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,735
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 530
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,194
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -696
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,636
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,716
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,429
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,429
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,428
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,208
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,486
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,722
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690771 TIN: 2020323514 DIČ: SK2020323514
 • Sídlo: TOP GARANT, Saratovská 7, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02 16.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Čuhár 6 639 € (100%) Saratovská 7 Bratislava 841 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.04.1997
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   06.12.1999Nové sidlo:
   Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   auditorska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   05.12.1999Zrušené sidlo:
   Dohnányho 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   22.01.1998Nové sidlo:
   Dohnányho 1 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   činnosť finačného a operatívneho leasingu
   Noví spoločníci:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   21.01.1998Zrušené sidlo:
   Borodáčová 5 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   polygrafická výroba a služby
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Vladimír Gašparík Šášovská 30 Bratislava 851 01
   Ľubica Rozinová Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03
   21.05.1996Nové obchodné meno:
   TOP GARANT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Borodáčová 5 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   polygrafická výroba a služby
   Noví spoločníci:
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03
   Ivan Čuhár Saratovská 7 Bratislava 841 02
   Vladimír Gašparík Šášovská 30 Bratislava 851 01
   Ľubica Rozinová Vajnorská 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viliam Bagin Borodáčova 5 Bratislava 821 03