Vytvořte fakturu

FIREST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FIREST
IČO 35690836
TIN 2020923080
DIČ SK2020923080
Datum vytvoření 22 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIREST
Pribišova 2
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 636 €
Zisk -39 940 €
Kapitál 57 951 €
Vlastní kapitál -7 276 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268204119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 31,213
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 31,213
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,213
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,997
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 772
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 838
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,210
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,216
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 81
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,996
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,940
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,426
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 358
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 81,639
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,395
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,329
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,287
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 76,628
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 429
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,636
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,143
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,796
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,697
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 114,388
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 43,371
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,093
C. Služby (účtová skupina 51) 30,847
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,894
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,299
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,536
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,348
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -38,752
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -10,372
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 228
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 228
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -228
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -38,980
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -39,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690836 TIN: 2020923080 DIČ: SK2020923080
 • Sídlo: FIREST, Pribišova 2, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 22.05.1996
  Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01 17.04.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Melichar 3 319 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Klaudia Mauerová 3 319 € (50%) Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2013Nové sidlo:
   Pribišova 2 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   30.05.2013Zrušené sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   11.04.2000Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   10.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   22.05.1996Nové obchodné meno:
   FIREST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie solária
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a bilirdových stolov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05