Vytvořte fakturu

BASALT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BASALT
IČO 35690933
TIN 2020323415
DIČ SK2020323415
Datum vytvoření 23 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASALT
Komárnická 4
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 800 €
Zisk 3 632 €
Kapitál 12 109 €
Vlastní kapitál 5 818 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,099
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,099
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,099
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 34,059
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,099
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,450
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,153
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,153
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,649
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,649
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,392
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,392
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,141
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,116
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,800
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,110
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,690
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,101
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,660
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,154
D. Služby (účtová skupina 51) 905
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 183
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,699
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,081
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,592
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690933 TIN: 2020323415 DIČ: SK2020323415
 • Sídlo: BASALT, Komárnická 4, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Silvia Prokopová Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05 23.05.1996
  Ing. Pavol Prokop Drotárska 41 Bratislava 811 04 23.05.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Silvia Prokopová 2 656 € (40%) Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05
  Ing. Pavol Prokop 1 328 € (20%) Drotárska 41 Bratislava 811 04
  Ing. Roman Schuster 2 656 € (40%) Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   23.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Prokop Drotárska 41 Bratislava 811 04
   22.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Schuster Záhradnícka 85 Bratislava 821 08
   Silvia Prokopová Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Prokop Drotárska 41 Bratislava 811 04
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Silvia Prokopová Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   Ing. Roman Schuster Záhradnícka 85 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Šumec Beniakova 28 Bratislava 841 05
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   BASALT spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárnická 4 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   obchodná činnosť - veľkoobchodný, maloob- chodný predaj, sprostredkovanie kúpy a predaju tovaru s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje špeciálna licencia
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Silvia Prokopová Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03
   Ing. Roman Schuster Záhradnícka 85 Bratislava 821 08
   Ing. Pavol Šumec Beniakova 28 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Silvia Prokopová Hlaváčikova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Otokár Schuster Komárnická 4 Bratislava 821 03