Vytvořte fakturu

DYNA - M - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DYNA - M
IČO 35690976
TIN 2020342665
DIČ SK2020342665
Datum vytvoření 23 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DYNA - M
Dlhé Diely I 6A
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 399 389 €
Zisk -25 903 €
Kapitál 1 116 368 €
Vlastní kapitál 625 535 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262315709, 0326583504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 100,272
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 100,272
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 100,272
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,129,661
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 627,710
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 360,190
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,738
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,229,933
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 599,633
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 618,233
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,903
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 630,300
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 67,955
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 561,099
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 526,160
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,884
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,356
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,699
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 399,389
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 211,914
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 132,808
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 54,667
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 403,569
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 64,844
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,062
C. Služby (účtová skupina 51) 190,937
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 45,407
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,465
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 57,269
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,839
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,746
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,180
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 74,879
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5,423
X. Úrokové výnosy (662) 5,348
XI. Kurzové zisky (663) 5
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 70
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 26,186
M. Úrokové náklady (562) 14,872
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 400
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,914
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -20,763
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,943
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -25,903
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690976 TIN: 2020342665 DIČ: SK2020342665
 • Sídlo: DYNA - M, Dlhé Diely I 6A, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05 23.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MVDr. Vojtech Ďurkovič 6 639 € (100%) Telocvičná 40 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.04.2008Noví spoločníci:
   MVDr. Vojtech Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   01.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   08.02.2008Nové sidlo:
   Dlhé Diely I/6 A Bratislava 841 01
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   07.07.2004Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   26.11.1998Nové predmety činnosti:
   taxislužba
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   30.07.1998Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Norbert Varga Jasovská 5 Bratislava 851 07
   24.04.1997Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Norbert Varga Jasovská 5 Bratislava 851 07
   23.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   DYNA - M s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01