Vytvořte fakturu

ARKOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARKOS
IČO 35691069
TIN 2020323602
DIČ SK2020323602
Datum vytvoření 23 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARKOS
Plynárenská 7/B
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 176 909 €
Zisk -10 946 €
Kapitál 96 349 €
Vlastní kapitál 16 788 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243630157, 0243642222, 0244456479, 0244456480
Mobile(y) +421903214281
Fax(y) 0244456479
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,405
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,405
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,405
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 133,477
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 26,529
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 102,773
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,932
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 141,882
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,842
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 9,485
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,946
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 136,040
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,048
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 58,728
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 67,264
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,007
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,943
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,199
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 176,909
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 74,698
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 102,189
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 181,189
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 43,257
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,774
C. Služby (účtová skupina 51) 92,772
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,685
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 295
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,043
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,363
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,280
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,084
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,609
M. Úrokové náklady (562) 4,009
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,600
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,609
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,889
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,057
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,946
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691069 TIN: 2020323602 DIČ: SK2020323602
 • Sídlo: ARKOS, Plynárenská 7/B, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Oberuč Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43 04.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Oberuč 6 639 € (100%) Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Oberuč Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 04.12.2013
   14.01.2014Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   13.06.2013Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
   15.07.2008Nové sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Pri Píle 15 Hamuliakovo 900 43
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Lea Oberučová Obchodná 66 Bratislava 811 06
   14.07.2008Zrušené sidlo:
   Na paši 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   PharmDr. Lea Oberučová Miletičova 57 Bratislava
   09.10.1997Nové sidlo:
   Na paši 4 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Lea Oberučová Miletičova 57 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Lea Oberučová Bezručova 9 Bratislava 811 09
   08.10.1997Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   ARKOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   technické poradenstvo v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09
   Ing. Boris Oberuč Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PharmDr. Lea Dupkalová Miletičova 57 Bratislava 821 09