Vytvořte fakturu

DOMUS REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOMUS REAL
IČO 35691131
TIN 2020916458
DIČ SK2020916458
Datum vytvoření 24 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMUS REAL
Haanova 15
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 80 714 €
Zisk -1 387 €
Kapitál 4 709 293 €
Vlastní kapitál 3 351 €
Kontaktní informace
Email domus@domusreal.sk
Telefon(y) 0262247720, 0262525425, 0264463283, 0262525424
Mobile(y) +421908734370
Fax(y) 0262247720
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,032
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,032
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,032
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,596
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,438
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,942
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,628
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,964
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,307
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 556
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,470
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,387
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,664
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,911
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,614
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,864
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,380
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,039
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 331
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 80,714
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 79,743
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 971
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 80,718
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,624
C. Služby (účtová skupina 51) 38,682
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,883
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,254
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,143
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 37,437
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 424
M. Úrokové náklady (562) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 407
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -423
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -427
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,387
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691131 TIN: 2020916458 DIČ: SK2020916458
 • Sídlo: DOMUS REAL, Haanova 15, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02 23.03.2000
  Peter Šogor Červeňáková 13 Bratislava 841 01 10.07.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Šogor 9 958 € (100%) Červeňáková 13 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Peter Šogor Červeňáková 13 Bratislava 841 01
   06.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   01.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Peter Šogor Červeňáková 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 10.07.2007
   26.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   28.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Matuška Vašinova 55 Nitra 949 01
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   Ing. Juraj Matuška Ďurkova 19 Nitra 949 01
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   23.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   22.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landauova 24 Bratislava
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   Ing. Juraj Matuška Ďurkova 19 Nitra 949 01
   Dipl.tech. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kovarčík Haanova 35/37 Bratislava 851 04
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landanova 24 Bratislava 841 01
   Dipl. techn. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01
   24.03.1997Nové sidlo:
   Haanova 15 Bratislava 851 04
   23.03.1997Zrušené sidlo:
   Romanova 1 Bratislava 851 01
   24.05.1996Nové obchodné meno:
   DOMUS REAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obstarávania služieb spojených so správou a údržbou bytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   stavebný dozor v odbore pozemné stavby
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01
   Ladislav Kianička Beňadická 2 Bratislava 851 01
   Ing. Alojz Kianička Landanova 24 Bratislava 841 01
   Dipl. techn. Štefan Šogor Fedákova 38 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Kačmar Romanova 1 Bratislava 851 01