Vytvořte fakturu

HERIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Obchodní název HERIX
IČO 35691379
TIN 2020340047
DIČ SK2020340047
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERIX
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 408 €
Zisk -10 926 €
Kapitál 2 991 €
Vlastní kapitál -186 470 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0455459693
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,415
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 13,415
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,301
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -3,920
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 85,588
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -81,398
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,110
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,495
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -195,606
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,492
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -196,811
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,926
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,101
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 106
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 193,662
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,759
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,212
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,311
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,380
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,158
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,175
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 17,408
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,408
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,886
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,137
C. Služby (účtová skupina 51) 14,648
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,837
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,478
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,377
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 493
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -488
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,966
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,926
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016