Vytvořte fakturu

HERIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Obchodní název HERIX
IČO 35691379
TIN 2020340047
DIČ SK2020340047
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERIX
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 228 €
Zisk 1 790 €
Kapitál 2 991 €
Vlastní kapitál -186 470 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0455459693
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -70,719
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,711
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 275
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 275
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,436
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,767
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,669
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,398
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,430
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,430
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,790
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 178
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -113,828
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,348
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) -115,176
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -70,719
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -184,680
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,492
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -198,601
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -198,601
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,790
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,786
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 105
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 105
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,916
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,013
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,145
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,628
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,953
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 177
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 90,765
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,175
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 6,175
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,228
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,228
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 808
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 217
D. Služby (účtová skupina 51) 557
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,420
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,454
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -125
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,295
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 505
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 505
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,790
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015