Vytvořte fakturu

Pubtalk - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Pubtalk
IČO 35691387
TIN 2020348440
DIČ SK2020348440
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pubtalk
Sedlárska 6
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 892 025 €
Zisk 14 667 €
Kapitál 465 857 €
Vlastní kapitál 219 153 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 472,598
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 179,852
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 19,027
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,691
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,336
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 160,825
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 153,825
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,961
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,888
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,888
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 210,730
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 248
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 248
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,888
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 205,594
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 908
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 908
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,435
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 44,632
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,803
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 785
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 472,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,821
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 146,100
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 146,100
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,804
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,804
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 63,250
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,250
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,667
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 238,777
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,152
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,152
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 184,658
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,821
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,821
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,143
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,891
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,175
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,358
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,270
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,591
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,591
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,376
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 892,025
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 892,025
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 890,884
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 862,218
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 364,532
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 77,621
D. Služby (účtová skupina 51) 158,591
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 236,124
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 166,851
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,189
4. Sociální náklady (527, 528) 12,084
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,889
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,589
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,589
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,872
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,807
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 291,281
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,421
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,527
2. Ostatní náklady (562A) 3,527
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,894
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,421
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,386
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,719
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,719
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691387 TIN: 2020348440 DIČ: SK2020348440
 • Sídlo: Pubtalk, Sedlárska 6, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 01.10.2002
  Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 29.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zdenka Králiková 73 050 € (50%) Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
  Vladimír Čarnecký 73 050 € (50%) Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.10.2014Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
   14.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   01.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.10.2002
   31.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   10.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   01.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   26.05.2003Noví spoločníci:
   Zdenka Králiková Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   25.05.2003Zrušeny spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   07.01.2002Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   06.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   11.10.2000Noví spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   10.10.2000Zrušeny spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.02.2000Noví spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   21.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   25.03.1997Nové sidlo:
   Sedlárska 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelm jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   24.03.1997Zrušené sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   Pubtalk, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava