Vytvořte fakturu

PSMONT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PSMONT
IČO 35691409
TIN 2020323756
DIČ SK2020323756
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PSMONT
Kupeckého 4
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 218 €
Zisk -4 127 €
Kapitál 74 322 €
Vlastní kapitál 57 967 €
Kontaktní informace
Email psmont@psmont.sk
Telefon(y) 0255574394
Fax(y) 0255574394
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,208
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,208
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,208
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 55,413
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 31,138
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,077
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 60,621
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,840
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 758
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 50,569
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,127
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,781
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 435
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,346
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 612
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 913
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,821
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,218
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,234
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 29,984
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,214
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,093
C. Služby (účtová skupina 51) 5,468
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,313
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 239
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,642
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 459
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,996
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -24,327
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 172
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 172
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -171
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015