Vytvořte fakturu

B.O.A.T. Publicity - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Obchodní název B.O.A.T. Publicity
IČO 35691468
TIN 2020826390
DIČ SK2020826390
Datum vytvoření 30 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.O.A.T. Publicity
Bajkalská 29/D
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 958 €
Zisk -18 348 €
Kapitál 19 528 €
Vlastní kapitál -162 370 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258275910, 0258275911, 0903264202
Mobile(y) 0903264202
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,816
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,205
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,205
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,205
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,157
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 590
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 590
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 567
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 412
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 155
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 454
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 454
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,816
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -180,719
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -169,674
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,466
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -252,140
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,348
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,535
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 190,477
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 334
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 188,472
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 145
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,958
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,677
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 281
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,230
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,546
D. Služby (účtová skupina 51) 7,720
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,756
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 633
4. Sociální náklady (527, 528) 11
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,793
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,793
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 300
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 737
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -17,272
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,589
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,388
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,348
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015