Vytvořte fakturu

TERRATEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Obchodní název TERRATEST
IČO 35691476
TIN 2020331434
DIČ SK2020331434
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERRATEST
Podunajská 25
21482
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 401 021 €
Zisk -20 481 €
Kapitál 392 155 €
Vlastní kapitál 120 281 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245520106, 0245520113, 0245520115
Mobile(y) +421903259995, +421911406173
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 41,153
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 41,153
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,153
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 169,559
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,968
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,347
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,018
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 210,712
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,749
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 27,885
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 27,885
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 221,480
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -138,135
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,481
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,963
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,408
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 76,368
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,839
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,941
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,233
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,355
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,495
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,692
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 401,021
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 392,486
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,035
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 418,718
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,371
C. Služby (účtová skupina 51) 223,858
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 144,952
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 775
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 26,683
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,207
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 40
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,832
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,697
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 153,257
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 42
X. Úrokové výnosy (662) 42
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,860
M. Úrokové náklady (562) 1,358
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 502
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,818
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,515
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 966
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,481
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016