Vytvořte fakturu

B-FROST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B-FROST
IČO 35691492
TIN 2020309456
DIČ SK2020309456
Datum vytvoření 30 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B-FROST
Janáčkova 4
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 685 841 €
Zisk 39 780 €
Kapitál 207 885 €
Vlastní kapitál 65 061 €
Kontaktní informace
Email bfrost@chello.sk
Telefon(y) 0385427312, 0903711455
Mobile(y) 0903711455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 221,892
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 123,927
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 123,927
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 564
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,355
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,965
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 60,043
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,575
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,211
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,878
3. Výrobky (123) - /194/ 1,333
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,395
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 68,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,347
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,048
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,969
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,672
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,297
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,390
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 221,892
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,841
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 58,090
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 58,090
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,780
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,051
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,405
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,084
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 321
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 51,164
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,459
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,459
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,302
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,886
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,274
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,243
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,951
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,951
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39,531
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 691,025
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 685,841
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 691,025
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,131
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 946
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,680
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 296,651
D. Služby (účtová skupina 51) 40,290
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 241,628
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 171,710
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,090
4. Sociální náklady (527, 528) 10,828
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,493
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 34,684
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 34,684
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,934
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,161
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 347,953
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 213
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,802
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,949
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 4,949
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 252
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,601
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,588
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,573
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,793
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,793
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691492 TIN: 2020309456 DIČ: SK2020309456
 • Sídlo: B-FROST, Janáčkova 4, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08 30.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Bajner 6 639 € (100%) Janáčkova 4 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 30.05.1996
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   30.05.1996Nové obchodné meno:
   B-FROST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   výroba cestovín
   výroba hotových jedál a polotovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   čistenie budov
   upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08