Vytvořte fakturu

HUMI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HUMI
IČO 35691549
TIN 2020340036
DIČ SK2020340036
Datum vytvoření 03 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUMI
Šúrska 18
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 550 €
Zisk -1 542 €
Kapitál 356 577 €
Vlastní kapitál 26 069 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244971635
Mobile(y) +421903602966
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 356,171
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 356,171
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 274,129
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,027
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 259
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 768
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 357,198
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,402
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,305
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,542
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 332,796
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 332,796
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 625
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,383
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 330,788
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 6,550
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 250
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,500
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,045
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,664
C. Služby (účtová skupina 51) 1,193
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,188
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -495
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -107
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -582
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,542
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015