Vytvořte fakturu

FLOYD Studio - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FLOYD Studio
IČO 35691603
TIN 2020340080
DIČ SK2020340080
Datum vytvoření 03 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLOYD Studio
Popradská 84
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 80 106 €
Zisk 2 319 €
Kapitál 22 772 €
Vlastní kapitál 6 459 €
Kontaktní informace
Email info@fs.sk
Telefon(y) 0240252851, 0240252858, 0263533901
Mobile(y) 0905446163
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,482
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,482
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,482
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 37,163
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 215
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,963
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,364
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,745
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 40,645
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,778
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 665
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -844
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,319
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,867
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 182
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 31,685
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,697
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,145
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 80,106
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,599
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 77,497
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 76,538
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,030
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,304
C. Služby (účtová skupina 51) 56,978
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,846
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 42
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 890
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 448
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,568
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,784
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 289
M. Úrokové náklady (562) 3
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 276
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -289
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,279
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015