Vytvořte fakturu

ELEKTROSlovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEKTROSlovakia
IČO 35691638
TIN 2020340069
DIČ SK2020340069
Datum vytvoření 03 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTROSlovakia
Račianska 109/a
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 77 159 €
Zisk 22 141 €
Kapitál 38 991 €
Vlastní kapitál 23 807 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903458598
Mobile(y) 0903458598
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 27,950
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 27,950
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 233
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,670
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 351
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 236
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,167
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 45,620
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,735
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 954
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,141
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,885
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,473
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,412
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 546
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,082
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 77,159
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 77,159
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 48,319
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,826
C. Služby (účtová skupina 51) 5,676
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 25,586
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,962
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 487
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,840
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,657
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 280
M. Úrokové náklady (562) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 277
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -278
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,562
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,421
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,141
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015