Vytvořte fakturu

TRIB - S.E.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIB - S.E.S.
IČO 35691662
TIN 2020309467
Datum vytvoření 03 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIB - S.E.S.
Topoľčianska 7
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 640 €
Zisk 1 293 €
Kapitál 12 961 €
Vlastní kapitál 11 440 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,657
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,590
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,067
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,657
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,596
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 169
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 495
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,293
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,061
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 82
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 979
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 296
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 642
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,640
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,640
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,206
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,109
C. Služby (účtová skupina 51) 1,876
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,594
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 161
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,466
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,434
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,655
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 49
X. Úrokové výnosy (662) 49
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 706
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 706
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -657
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,777
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 484
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,293
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3923084.tif
Date of updating data: 25.06.2015