Vytvořte fakturu

KOPOS - BV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název KOPOS - BV
Stav V likvidaci
IČO 35691671
TIN 2020340157
DIČ SK2020340157
Datum vytvoření 04 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOPOS - BV
Belehradská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 69 142 €
Zisk -92 779 €
Kapitál 675 557 €
Vlastní kapitál 452 345 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252620717, 0903706366
Mobile(y) 0903706366
Fax(y) 0252620719, 0252620717
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 372,650
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,639
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 365,595
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,910
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,785
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,785
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,127
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 998
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 319,685
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,899
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 307,786
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 416
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 290
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 126
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 372,650
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,965
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,596
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,596
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 273,846
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 339,625
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -65,779
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,779
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,626
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,626
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,738
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,331
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,075
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 900
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 900
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,421
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,421
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,774
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 69,142
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,774
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 63,321
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,389
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 360
D. Služby (účtová skupina 51) 10,656
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,684
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,659
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,679
4. Sociální náklady (527, 528) 346
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 616
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,319
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 119,966
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,247
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,242
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 135
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 135
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 105
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 30
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,217
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 562
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 562
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -92,779
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016
 • IČO :35691671 TIN: 2020340157 DIČ: SK2020340157
 • Sídlo: KOPOS - BV, Belehradská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 19.07.2016
  JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 19.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mária Vodislavská 82 985 € (50%) Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
  JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca 0 € (0%) Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
  Lenka Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Martina Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Sandra Blažeková 0 € (0%) Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
  Maximilián Blažek 82 985 € (50%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.2016
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   KOPOS - BV, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 19.07.2016
   14.10.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
   Lenka Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Martina Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Sandra Blažeková Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
   Maximilián Blažek Belehradská 1 Bratislava 831 04
   22.10.2013Noví spoločníci:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
   28.05.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   31.08.2007Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   04.06.1996Nové sidlo:
   Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a prdaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia