Vytvořte fakturu

Račianske Mýto - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Račianske Mýto
IČO 35691719
TIN 2020309610
DIČ SK2020309610
Datum vytvoření 30 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Račianske Mýto
Mlynské nivy 42
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 544 €
Zisk 6 419 €
Kapitál 431 856 €
Vlastní kapitál -84 260 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 157,625
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 153,715
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 153,715
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 153,715
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,910
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,910
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 85
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,825
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 157,625
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,310
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 333
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,919
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 88,919
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,419
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,315
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 55,315
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,066
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,544
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,544
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 131
D. Služby (účtová skupina 51) 21
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 65
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,413
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,523
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,242
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,823
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,823
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,419
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691719 TIN: 2020309610 DIČ: SK2020309610
 • Sídlo: Račianske Mýto, Mlynské nivy 42, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Kožík 51 Vrbovce 906 06 25.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PROXENTA Private Equity, s.r.o. 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.06.2015Nové sidlo:
   Mlynské nivy 42 Bratislava 821 09
   15.06.2015Zrušené sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   03.12.2014Nové sidlo:
   Röntgenova 26 Bratislava 851 01
   02.12.2014Zrušené sidlo:
   Železničiarska 11 Bratislava 811 04
   08.10.2014Noví spoločníci:
   PROXENTA Private Equity, s.r.o. Mlynské nivy 42 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Kožík 51 Vrbovce 906 06 Vznik funkcie: 25.09.2014
   07.10.2014Zrušeny spoločníci:
   BALLO & ENGEL Investment a.s. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ballo Brnianska 53 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.12.2006
   30.07.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového, alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   20.02.2007Nové obchodné meno:
   Račianske Mýto s.r.o.
   Noví spoločníci:
   BALLO & ENGEL Investment a.s. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ballo Brnianska 53 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 18.12.2006
   19.02.2007Zrušené obchodné meno:
   IBT PLUS, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.05.1996
   05.05.2004Noví spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   04.05.2004Zrušeny spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   08.04.2004Noví spoločníci:
   INTERMONT a.s., Bratislava IČO: 30 840 198 Železničiarska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 30.05.1996
   07.04.2004Zrušeny spoločníci:
   INTERMONT a.s. IČO: 30 840 198 Brnenská 53 Bratislava
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   30.05.1996Nové obchodné meno:
   IBT PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja spotrebiteľovi / maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   INTERMONT a.s. IČO: 30 840 198 Brnenská 53 Bratislava
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Bibeň Beňadická 9 Bratislava 851 01
   Ing. Andrej Tichý Drobného 9 Bratislava 841 01