Vytvořte fakturu

Finenvico - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Obchodní název Finenvico
IČO 35691794
TIN 2020309841
DIČ SK2020309841
Datum vytvoření 28 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Finenvico
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 820 €
Zisk 2 875 €
Kapitál 5 131 €
Vlastní kapitál -3 729 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254434781
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,802
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,793
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 584
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 584
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,209
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 550
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,659
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -854
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,334
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 429
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,875
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,656
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 251
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 251
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,405
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 240
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,205
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,820
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 62,820
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,620
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,900
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 52,377
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,318
D. Služby (účtová skupina 51) 1,250
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,955
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,920
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,875
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,835
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,875
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016