Vytvořte fakturu

ilovefilm - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ilovefilm
IČO 35691859
TIN 2020309412
DIČ SK2020309412
Datum vytvoření 06 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ilovefilm
Štefánikova 21
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 445 €
Zisk 3 219 €
Vlastní kapitál 6 893 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911770080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,514
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,771
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,514
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,173
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 13
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 302
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,219
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,341
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,341
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 358
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 116,445
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 96,745
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,700
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 111,962
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,476
C. Služby (účtová skupina 51) 110,341
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 145
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,483
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -15,072
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 304
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 304
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -304
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,179
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,219
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015