Vytvořte fakturu

AP MEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AP MEDIA
IČO 35691883
TIN 2020348462
DIČ SK2020348462
Datum vytvoření 03 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AP MEDIA
Staré Grunty 7
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 393 880 €
Zisk 49 100 €
Kapitál 2 013 768 €
Vlastní kapitál 837 465 €
Kontaktní informace
Email info@apmedia.sk
webové stránky http://www.apmedia.sk
Telefon(y) +421260202111, +421265422428
Fax(y) 0265422428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,115,205
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 296,582
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 49,946
2. Software (013) - /073, 091A/ 49,946
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 246,636
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 246,636
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,805,545
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 550,372
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,680
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 128,147
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,545
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,473
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,473
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,236,555
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,226,839
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,839
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,678
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,145
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,601
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,544
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,078
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13,078
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,115,205
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 865,074
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 808,671
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 808,671
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,100
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,240,239
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 84,544
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 74,492
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,052
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 503,172
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 270,241
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,241
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,647
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 29,370
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,544
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,206
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107,164
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,113
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 632,410
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,892
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,611
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 8,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,304,914
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,393,880
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 272,022
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,032,892
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 21,156
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,482
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,328
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,307,449
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 219,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,144,217
D. Služby (účtová skupina 51) 992,007
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 762,432
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 551,542
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 193,079
4. Sociální náklady (527, 528) 17,811
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,175
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 108,788
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 108,788
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,190
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,423
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,217
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 86,431
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 970,846
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186
XII. Kurzové zisky (663) 186
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,943
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,860
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 22,860
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 665
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,418
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,757
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,574
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,718
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,144
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691883 TIN: 2020348462 DIČ: SK2020348462
 • Sídlo: AP MEDIA, Staré Grunty 7, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07 16.10.1997
  Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04 09.05.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Daniel Pavlica 1 660 € (25%) J. Poničana 7 Bratislava 841 07
  Ing. Peter Juhás 1 660 € (25%) Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
  Ing. Branislav Janček 1 660 € (25%) Bratislava 821 04
  Ing. Ľubomír Varga 1 660 € (25%) Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   07.07.2004Nové sidlo:
   Staré Grunty 7 Bratislava 841 04
   06.07.2004Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   07.11.2002Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   06.11.2002Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   09.05.2001Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   06.02.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom prezentačnej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   16.10.1997Nové sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   15.10.1997Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   AP MEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01