Vytvořte fakturu

ABGT NET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název ABGT NET
IČO 35691956
TIN 2020340124
DIČ SK2020340124
Datum vytvoření 06 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABGT NET
Dolnozemská cesta 3
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 756 €
Zisk 561 €
Kapitál 38 186 €
Vlastní kapitál -201 393 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 58,189
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 58,189
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,189
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,739
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,120
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 804
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,815
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 66,928
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -200,832
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 607
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -208,640
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 561
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,760
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 267,736
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,664
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 261,596
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,756
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,756
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,695
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 121
C. Služby (účtová skupina 51) 20
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,748
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 584
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,538
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 684
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,061
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,615
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 540
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 540
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -540
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,521
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 561
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016