Vytvořte fakturu

EUROPA 2 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EUROPA 2
IČO 35691972
TIN 2020340135
DIČ SK2020340135
Datum vytvoření 06 Červen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo EUROPA 2
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 567 114 €
Zisk -96 661 €
Kapitál 513 773 €
Vlastní kapitál -3 919 756 €
Kontaktní informace
Email info@europa2.sk
webové stránky http://www.europa2.sk/
Telefon(y) +421243294329, +421248224201
Mobile(y) +421903756867
Fax(y) 0248224200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,010,099
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,123
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,123
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,123
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 965,114
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 344
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 344
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 948,179
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 947,315
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 947,315
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 864
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,591
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 332
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,259
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 862
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,099
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,016,416
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 564,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 564,298
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,265
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,265
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,494,318
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,715
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,517,033
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -96,661
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,026,515
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,818
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,818
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,967,312
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 842,940
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 602,662
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,278
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,084,064
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,366
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,942
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,385
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,567,117
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,567,114
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 16
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,551,189
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,397
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,543,604
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,277
D. Služby (účtová skupina 51) 1,132,863
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 265,182
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 197,058
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,282
4. Sociální náklady (527, 528) 4,842
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 696
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,863
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,863
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,273
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,434
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,510
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 370,049
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,293
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 116,197
2. Ostatní náklady (562A) 116,197
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 736
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 360
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117,291
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -93,781
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -96,661
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35691972 TIN: 2020340135 DIČ: SK2020340135
 • Sídlo: EUROPA 2, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Šimánek člen Lucemburská 1570/49 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika 13.03.2007
  RNDr. Miroslav Hrnko predseda Nad Kadlickou 142 Liberec 460 15 ČR 13.03.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Messinger - člen Švermova 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 13.03.2007
   29.12.2009Nové obchodné meno:
   EUROPA 2, a. s.
   28.12.2009Zrušené obchodné meno:
   OKEY RÁDIO, a. s.
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Šimánek - člen Lucemburská 1570/49 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.03.2007
   RNDr. Miroslav Hrnko - predseda Nad Kadlickou 142 Liberec 460 15 ČR Vznik funkcie: 13.03.2007
   JUDr. Ľubomír Messinger - člen Švermova 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 13.03.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.06.2001
   Ing. Vladislav Pechočiak - člen Trieda Andreja Hlinku 606/35 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.09.2006
   28.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Pechočiak - člen Trieda Andreja Hlinku 606/35 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.09.2006
   31.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok Vznik funkcie: 14.06.2001
   JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva Javorová 101 Dolní Brežany 252 41 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2005
   15.06.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva Javorová 101 Dolní Brežany 252 41 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2005
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2001 Skončenie funkcie: 11.11.2003
   09.01.2003Nové obchodné meno:
   OKEY RÁDIO, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok Vznik funkcie: 14.06.2001
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2001 Skončenie funkcie: 11.11.2003
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.06.2001
   08.01.2003Zrušené obchodné meno:
   WA SLOVAKIA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica
   06.12.2001Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   05.12.2001Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   12.09.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica
   11.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva Vihorlatská 5 Prešov
   Vladimír Fruni - predseda predstavenstva Kurská 3 Košice
   PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva Hrdličkova 30 Bratislava
   20.03.2000Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   19.03.2000Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   26.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva Vihorlatská 5 Prešov
   PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva Hrdličkova 30 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Beňová - podpredseda predstavenstva Starhradská 4 Bratislava
   Ivan Horský - člen predstavenstva Sládkovičova 11 Bratislava
   17.02.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Fruni - predseda predstavenstva Kurská 3 Košice
   Ivan Horský - člen predstavenstva Sládkovičova 11 Bratislava
   16.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva Ladzianskeho 8 Bratislava
   Darina Toroková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   18.04.1997Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Beňová - podpredseda predstavenstva Starhradská 4 Bratislava
   Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva Ladzianskeho 8 Bratislava
   Darina Toroková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   17.04.1997Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva Novobanská 3 Bratislava 851 01
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva Holíčska 13 Bratislava 851 05
   06.06.1996Nové obchodné meno:
   WA SLOVAKIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľské činnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva Novobanská 3 Bratislava 851 01
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva Holíčska 13 Bratislava 851 05