Vytvořte fakturu

SLOVAK ARABIC CENTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVAK ARABIC CENTER
IČO 35692031
TIN 2020892390
DIČ SK2020892390
Datum vytvoření 03 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAK ARABIC CENTER
Nám. SNP 11
97401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 589 825 €
Zisk 175 212 €
Kapitál 102 518 €
Vlastní kapitál -253 771 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0484156019, 0484123883
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 100,144
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,486
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,283
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,283
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,203
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,203
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,961
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 34,525
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 34,525
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,525
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,122
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,968
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,968
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,425
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 729
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,314
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,159
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 155
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 697
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 697
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,144
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,559
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 85,906
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 127,066
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -41,160
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 77,429
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -417,106
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,337
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -433,443
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,212
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,364
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,278
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,228
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 50
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 174,835
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 162,539
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,539
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,801
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,468
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,251
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,251
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,339
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,339
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 589,825
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 589,825
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 425,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 164,117
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 708
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 408,945
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 195,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,870
D. Služby (účtová skupina 51) 177,418
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 28,376
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,554
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,707
4. Sociální náklady (527, 528) 115
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 240
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 180,880
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,829
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,183
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,182
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 179,698
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,486
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,486
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 175,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692031 TIN: 2020892390 DIČ: SK2020892390
 • Sídlo: SLOVAK ARABIC CENTER, Nám. SNP 11, 97401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.10.2003Nové sidlo:
   Nám. SNP 11 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 03.06.1996
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Hlavná 93 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   13.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   Walter O. Hoffmann Veronikag 43 Wien A-1170 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   12.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Madová Štefana Králika 20 Bratislava 841 07
   27.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Miriam Madová Štefana Králika 20 Bratislava 841 07
   26.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šago Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAK ARABIC CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 93 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mag. Mohamed Ibrahim Auhofstrasse 250 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Šago Tupolevova 2 Bratislava 851 01