Vytvořte fakturu

EKOSY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOSY
IČO 35692049
TIN 2020916535
DIČ SK2020916535
Datum vytvoření 05 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOSY
Púchovská ulica 16
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 355 798 €
Zisk 2 721 €
Kapitál 125 437 €
Vlastní kapitál -68 781 €
Kontaktní informace
Email ekosy@centrum.sk
Telefon(y) 0243636237, 0243636238, 0243636239, 0233227306
Mobile(y) +421903444066, +421903733444, 0903750535, 0903760535, 0911444067
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 181,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,489
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,768
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,768
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 140,490
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 139,979
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 139,979
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 511
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,231
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,145
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 181,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,728
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -75,420
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -75,420
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,721
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 247,217
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,100
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,100
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 246,117
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,796
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,796
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,490
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,696
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,775
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,448
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 912
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 355,798
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 90,311
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 261,206
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,281
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 353,456
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 70,839
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 64,431
D. Služby (účtová skupina 51) 130,881
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,785
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,292
4. Sociální náklady (527, 528) 4,254
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 352
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,168
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,342
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,366
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,731
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,731
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 950
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 137
2. Ostatní náklady (562A) 137
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 813
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,781
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,123
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,402
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,402
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,721
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692049 TIN: 2020916535 DIČ: SK2020916535
 • Sídlo: EKOSY, Púchovská ulica 16, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Libuša Marečková Gercenova 13 Bratislava 851 01 31.10.2012
  Jozef Tóth Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01 01.06.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Libuša Marečková 3 325 € (50%) Gercenova 13 Bratislava 851 01
  Jozef Tóth 3 325 € (50%) Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Marečková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Marečková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   30.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   16.07.2010Nové sidlo:
   Púchovská ulica 16 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   faktoring a forfaiting
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Jozef Tóth Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tóth Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2010
   15.07.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 246 Bratislava 821 05
   14.06.2007Nové sidlo:
   Mierová 246 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   13.06.2007Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   26.05.2000Nové sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   25.05.2000Zrušené sidlo:
   Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   EKOSY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01