Vytvořte fakturu

DENTAL Štúdio, J + O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DENTAL Štúdio, J + O
IČO 35692162
TIN 2020923179
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DENTAL Štúdio, J + O
Sokolská 6
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 807 311 €
Zisk 87 960 €
Kapitál 312 071 €
Vlastní kapitál 191 708 €
Kontaktní informace
Email dental.studio@dentalstudio.sk
webové stránky http://www.dentalstudio.sk
Mobile(y) +421903237022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 441,286
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 243,422
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 243,422
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,419
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 236,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 193,301
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 837
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,002
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,989
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,989
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 165,462
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 152,239
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,223
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,563
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,563
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,286
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 279,669
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 184,406
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 184,406
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,960
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,617
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,778
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,778
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 157,639
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,040
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,040
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,924
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,795
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,487
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,409
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 123,984
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 792,465
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 807,311
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 792,465
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,846
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,146
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 134,612
D. Služby (účtová skupina 51) 219,797
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 224,681
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 163,289
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,434
4. Sociální náklady (527, 528) 4,958
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,644
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,078
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,078
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,421
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,913
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 129,165
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 438,056
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 55
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,039
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,020
2. Ostatní náklady (562A) 8,020
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,946
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,983
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 113,182
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,222
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,222
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,960
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4170349.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692162 TIN: 2020923179
 • Sídlo: DENTAL Štúdio, J + O, Sokolská 6, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Oľga Žilinská, CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04 27.06.2000
  MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91 19.01.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Oľga Žilinská, CSc. 3 320 € (50%) Sokolská 6 Bratislava 811 04
  MUDr. Juraj Haščík 3 320 € (50%) Športová 5 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.03.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 19.01.2004
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 27.06.2000
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   04.07.2000Nové obchodné meno:
   DENTAL Štúdio, J + O, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sokolská 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   stomatológia
   stomatologická chirurgia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   03.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ELV.E, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Leško Ľubovnianska 2 Bratislava
   13.04.1999Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Leško Ľubovnianska 2 Bratislava
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04
   04.04.1997Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   MSB, s.r.o. IČO: 31 385 184 Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   ELV.E, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   leasing-spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   MSB, s.r.o. IČO: 31 385 184 Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04