Vytvořte fakturu

BALNEA REGIA PSW - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BALNEA REGIA PSW
IČO 35692294
TIN 2020348550
DIČ SK2020348550
Datum vytvoření 11 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALNEA REGIA PSW
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 685 €
Zisk -1 231 €
Vlastní kapitál -56 491 €
Kontaktní informace
Email balnea.regia@balnea.sk
webové stránky http://www.balnea.sk
Telefon(y) +421244456925
Mobile(y) +421903720265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,929
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,915
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,010
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 893
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 893
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 357
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,760
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,904
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,204
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 700
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,422
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 371
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 371
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -63,201
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -63,201
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,231
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,351
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 50
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 63,784
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 62,545
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,545
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,103
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,517
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,685
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 14,991
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,694
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,605
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,971
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,339
D. Služby (účtová skupina 51) 3,452
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,657
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 422
4. Sociální náklady (527, 528) 35
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 129
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,923
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 351
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 349
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -271
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,231
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692294 TIN: 2020348550 DIČ: SK2020348550
 • Sídlo: BALNEA REGIA PSW, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 21.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zuzana Reháková 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Rufer Finrajslova 2359/36 Břeclav 690 02 Česká republika
   04.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Rufer Finrajslova 2359/36 Břeclav 690 02 Česká republika
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   18.12.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.03.2000
   17.12.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   02.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   26.04.2000Nové obchodné meno:
   BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   25.04.2000Zrušené obchodné meno:
   BALNEA REGIA plus, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   BALNEA REGIA plus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   AMONT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Martina Pavlíčková Popkova 999 Kuřim 664 34 Česká republika
   Ing. Pavel Urbánek Tyršova 5 Kuřim 664 34 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   11.06.1996Nové obchodné meno:
   AMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Martina Pavlíčková Popkova 999 Kuřim 664 34 Česká republika
   Ing. Pavel Urbánek Tyršova 5 Kuřim 664 34 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05