Vytvořte fakturu

ELEE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELEE
IČO 35692341
TIN 2020331489
DIČ SK2020331489
Datum vytvoření 13 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEE
Mesačná 3238/20
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 231 044 €
Zisk -20 667 €
Kapitál 764 613 €
Vlastní kapitál 117 339 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911721110, +421911607887, +421911793082, +421903414553, +421911168038, +421911619470, +421911896554
Fax(y) 0244631362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 225,658
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 225,658
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,101
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 421,603
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 323,836
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,372
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 647,261
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 86,592
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 99,956
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,667
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 560,669
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 36,606
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 524,063
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 188,653
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,866
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 91,268
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 238,276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 231,044
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 226,284
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,510
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 247,579
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,502
C. Služby (účtová skupina 51) 89,183
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 47,831
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,131
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,841
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,091
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,535
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,599
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,383
M. Úrokové náklady (562) 1,176
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 207
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,383
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,918
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,749
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015