Vytvořte fakturu

DUNAJSLOVTRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DUNAJSLOVTRANS
IČO 35692375
TIN 2020323789
DIČ SK2020323789
Datum vytvoření 12 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJSLOVTRANS
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 069 217 €
Zisk 7 409 €
Kapitál 469 478 €
Vlastní kapitál 35 091 €
Kontaktní informace
Email dst@stonline.sk
Telefon(y) +421253415347, +421253632621, +421253632622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 571,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,063
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,063
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,063
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 534,184
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 460,944
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 460,944
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,944
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,240
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45,347
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,973
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 673
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 571,220
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,501
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 27,789
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 73,521
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,732
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,409
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,119
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 507
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 507
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 519,680
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 495,314
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,314
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,103
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,756
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,298
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,209
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,932
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,932
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 600
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,960,662
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,069,217
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,845
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,953,817
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,155
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,053,850
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,847
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,997
D. Služby (účtová skupina 51) 3,869,703
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 93,893
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,724
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,748
4. Sociální náklady (527, 528) 421
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,189
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,948
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,948
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,080
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 45,244
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,949
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,367
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,115
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,791
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1,789
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,696
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,884
2. Ostatní náklady (562A) 1,884
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 799
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,013
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,905
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,462
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,053
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,053
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,409
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692375 TIN: 2020323789 DIČ: SK2020323789
 • Sídlo: DUNAJSLOVTRANS, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 10.03.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 6 639 € (100%) Panama City Panama
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.03.2011
   25.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   verejná vodná doprava
   13.06.2002Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   12.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   07.07.1999Noví spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   06.07.1999Zrušeny spoločníci:
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   14.09.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   27.05.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   DUNAJSLOVTRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v súvislosti s lodnou dopravou
   prenájom a obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru
   vykonávanie colno-deklaračných služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná činnosť v oblasti lodnej dopravy
   Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68