Vytvořte fakturu

HTI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HTI
IČO 35692430
TIN 2020323646
DIČ SK2020323646
Datum vytvoření 17 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HTI
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 654 276 €
Zisk 10 587 €
Kapitál 732 115 €
Vlastní kapitál 197 984 €
Kontaktní informace
Email hti@hti.sk
Telefon(y) 0243415440, 5265473
Mobile(y) 0905604641
Fax(y) 0243415441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 678,460
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 35,456
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 35,456
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,456
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 639,636
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 494
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 494
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 78,425
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 78,425
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,425
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 462,031
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 343,641
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 325,491
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 90,390
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 28,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,686
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,600
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 89,086
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,368
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 678,460
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 208,571
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 190,668
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 190,668
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,587
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,226
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,175
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 23,820
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 23,820
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 846
12. Odložený daňový závazek (481A) 509
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,636
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,636
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 433,237
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 408,232
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,632
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 603
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,572
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,327
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,367
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,136
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,178
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,178
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,663
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,663
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 634,851
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 654,276
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 634,851
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,725
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 639,004
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 126,268
D. Služby (účtová skupina 51) 323,338
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 162,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 119,972
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,552
4. Sociální náklady (527, 528) 3,343
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,623
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,760
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,760
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,945
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -7,851
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,054
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,272
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,245
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 197
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 197
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 197
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,393
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 684
2. Ostatní náklady (562A) 684
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 708
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,196
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,076
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,489
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,494
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,587
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692430 TIN: 2020323646 DIČ: SK2020323646
 • Sídlo: HTI, Tuhovská 29, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 17.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tibor Kliský 6 639 € (100%) Stromová 52 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.05.2014Nové obchodné meno:
   HTI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tuhovská 29 Bratislava 831 06
   07.05.2014Zrušené obchodné meno:
   HTI Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   15.07.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   výroba, opravy, údržba a montáž elektrických zariadení
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody NN a bleskozvody
   technické poradenstvo v oblasti elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.1996
   14.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   12.06.1997Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   11.06.1997Zrušené sidlo:
   Jelačičova 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   HTI Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičova 10 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07