Vytvořte fakturu

TRADE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Obchodní název TRADE SLOVAKIA
IČO 35692596
TIN 2020309566
DIČ SK2020309566
Datum vytvoření 18 Červen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TRADE SLOVAKIA
Čajakova 20
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 331 246 €
Zisk -12 192 €
Kapitál 789 328 €
Vlastní kapitál 83 226 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252499120, +421252444424, +421252444434
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 442,598
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 442,598
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,953
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 341,116
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 83,150
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 251,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 783,714
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,761
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,633
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 42,120
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,192
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 713,953
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,503
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 677,857
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,913
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,541
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,874
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 650,529
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,593
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 331,246
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 96,855
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 195,628
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,763
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 327,404
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 74,229
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,900
C. Služby (účtová skupina 51) 101,532
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 61,952
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30,555
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 39,329
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,907
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,842
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,822
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 21
X. Úrokové výnosy (662) 21
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 19,030
M. Úrokové náklady (562) 18,912
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19,009
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,167
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) -2,975
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,192
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016