Vytvořte fakturu

DRUG PHARMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DRUG PHARMA
IČO 35692642
TIN 2020323679
DIČ SK2020323679
Datum vytvoření 18 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DRUG PHARMA
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 447 691 €
Zisk 7 645 €
Kapitál 399 472 €
Vlastní kapitál -1 914 €
Kontaktní informace
Email surgentova.maria@drmax.sk
Telefon(y) 0552813204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 335,702
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 76,590
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,201
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 2,227
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 974
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 73,389
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 39,578
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,811
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 255,566
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 119,139
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 119,139
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 412
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 412
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 134,943
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85,372
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,641
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,731
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 40,931
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,640
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,072
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,072
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,546
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 96
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,450
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 335,702
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,733
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,217
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,217
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,645
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,969
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 326,992
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 316,836
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,192
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,644
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,448
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,563
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 939
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 206
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,963
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,360
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -397
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 444,601
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 447,691
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 442,979
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,622
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,090
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,092
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 342,130
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,254
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 214
D. Služby (účtová skupina 51) 50,983
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,998
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,795
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,566
4. Sociální náklady (527, 528) 1,637
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,488
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,500
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,500
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,390
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,599
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,020
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,867
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,867
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,867
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,657
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 27
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 27
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,630
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,210
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,809
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,164
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,576
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -412
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692642 TIN: 2020323679 DIČ: SK2020323679
 • Sídlo: DRUG PHARMA, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Červen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.08.2011Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Radovan Pétervári Revolučná Štvrť 965/12 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 29.07.2011
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 29.07.2011
   26.08.2011Zrušené sidlo:
   Obchodná 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vodilka Močiarna 1327/25 Košice - Barca 040 17 Vznik funkcie: 05.05.2005
   22.01.2008Noví spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   21.01.2008Zrušeny spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   30.06.2005Nové sidlo:
   Obchodná 12 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vodilka Močiarna 1327/25 Košice - Barca 040 17 Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 04.09.2002
   21.01.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácii
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 04.09.2002
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2001
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckymi pomôckami
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   27.06.1996Nové obchodné meno:
   DRUG PHARMA, s.r.o.
   26.06.1996Zrušené obchodné meno:
   POSPÍŠIL, s.r.o.
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   POSPÍŠIL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2001