Vytvořte fakturu

INCOMA Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INCOMA Slovakia
IČO 35692731
TIN 2020323767
DIČ SK2020323767
Datum vytvoření 20 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INCOMA Slovakia
Mišíkova 10
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 390 721 €
Zisk 2 554 €
Kapitál 79 691 €
Vlastní kapitál 16 137 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254418198, 0254418231, 0254418969, 0254418997
Fax(y) 0254418231
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,436
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,436
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,436
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,606
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50,616
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,298
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 81,042
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,691
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 404
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,225
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,554
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,351
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,096
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,286
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42,242
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,846
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,342
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,856
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,027
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,942
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 390,721
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 389,912
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 378,125
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,219
C. Služby (účtová skupina 51) 258,678
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 86,653
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 744
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,505
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,326
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,596
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 112,015
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 26
XI. Kurzové zisky (663) 26
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,560
M. Úrokové náklady (562) 800
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,759
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,534
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,062
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,508
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692731 TIN: 2020323767 DIČ: SK2020323767
 • Sídlo: INCOMA Slovakia, Mišíkova 10, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava 811 02 23.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Bohumila Tauchmannová 4 000 € (40%) Prvosienkova 3 Bratislava 811 02
  RNDr. Barbora Krásná 4 000 € (40%) Vysokovská 1336/15 Praha 193 00 Česká republika
  Dr. Tomáš Drtina 2 000 € (20%) Lázeňská 396 Jesenice 252 42 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2012Noví spoločníci:
   RNDr. Barbora Krásná Vysokovská 1336/15 Praha 193 00 Česká republika
   03.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   05.06.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   21.08.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   administratívne a reprografické práce
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   20.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   15.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Lázeňská 396 Jesenice 252 42 Česká republika
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   14.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Dagmar Čechvalová Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   23.01.2001Nové obchodné meno:
   INCOMA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Dagmar Čechvalová Jurigovo nám. 7 Bratislava
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava 811 02
   22.01.2001Zrušené obchodné meno:
   INCOMA Slovakia - Marketing Research & Consultancy, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   19.09.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie konferencií a seminárov
   18.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   25.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. .Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   INCOMA Slovakia - Marketing Research & Consultancy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketingové poradenstvo
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. .Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava