Vytvořte fakturu

RES Integra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RES Integra
IČO 35692740
TIN 2020861700
Datum vytvoření 13 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RES Integra
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 500 €
Zisk -25 043 €
Vlastní kapitál -81 025 €
Kontaktní informace
Email resintegra@resintegra.sk
webové stránky http://www.augusta.sk
Telefon(y) +421220726646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,974
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,974
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,974
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,732
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,303
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,823
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,823
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,520
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 6
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,423
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,985
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,438
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 791
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 740
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 740
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -98,206
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 828
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -99,034
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,043
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 133,367
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 87
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 87
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 133,280
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,734
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,734
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,346
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,112
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 559
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 646
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,500
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,705
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 63
D. Služby (účtová skupina 51) 25,768
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,874
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,201
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,559
4. Sociální náklady (527, 528) 2,114
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,205
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,669
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,387
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 14,176
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692740 TIN: 2020861700
 • Sídlo: RES Integra, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 13.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Bc.Ing. Július Kutáš 6 640 € (100%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   06.02.2007Noví spoločníci:
   Bc.Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   05.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   20.12.2000Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   19.12.2000Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   29.01.1999Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   13.06.1996Nové obchodné meno:
   RES Integra, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   lektorská činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06