Vytvořte fakturu

E.R. Audit - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E.R. Audit
IČO 35692855
TIN 2020309621
DIČ SK2020309621
Datum vytvoření 21 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.R. Audit
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 182 568 €
Zisk 6 622 €
Kapitál 75 010 €
Vlastní kapitál 12 365 €
Kontaktní informace
Email eraudit@eraudit.sk
Telefon(y) 0232117870
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 74,314
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,195
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,150
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,150
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,045
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,045
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,844
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,110
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,543
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,543
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 567
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,689
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 426
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,263
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,275
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,275
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,314
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,987
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,062
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,062
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,622
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,327
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,406
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,447
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,959
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 47,367
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,855
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,855
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,049
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,522
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,811
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,130
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,554
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 176,965
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 182,568
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 176,965
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,000
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,614
D. Služby (účtová skupina 51) 57,556
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 82,383
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 60,188
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,672
4. Sociální náklady (527, 528) 1,523
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 509
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,073
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,073
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,865
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,568
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,795
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,119
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 995
2. Ostatní náklady (562A) 995
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 124
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,117
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,451
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,829
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,829
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,622
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692855 TIN: 2020309621 DIČ: SK2020309621
 • Sídlo: E.R. Audit, Gagarinova 7/b, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04 21.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Beata Rusová 6 639 € (100%) Beckovská 13 Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.06.2014Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   28.08.2009Nové sidlo:
   Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   27.08.2009Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   02.05.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomického poradenstva, vzdelávacej a školiacej činnosti
   02.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. IČO: 31 360 378 Lamačská cesta 3 Bratislava 811 04
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť audítorov
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   E.R. Audit, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. IČO: 31 360 378 Lamačská cesta 3 Bratislava 811 04
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06