Vytvořte fakturu

ARMASET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARMASET
IČO 35692987
TIN 2020323921
DIČ SK2020323921
Datum vytvoření 20 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARMASET
Továrenská 35
90061
Bratislava
Financial information
Zisk -977 €
Kapitál 36 700 €
Vlastní kapitál 25 444 €
Kontaktní informace
Email profiteam.andrea@gmail.com
Telefon(y) 00347726112, 0347726112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,610
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) -760
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,610
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,467
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 18,473
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -977
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,143
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,643
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 743
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 900
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -977
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015