Vytvořte fakturu

IROX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IROX
IČO 35693053
TIN 2020923223
DIČ SK2020923223
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IROX
Jamnického 18
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 600 €
Zisk -263 €
Kapitál 60 087 €
Vlastní kapitál 13 147 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265316190
Mobile(y) +421903449234
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,147
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,147
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,147
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,624
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,567
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,550
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,006
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,817
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,817
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,051
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,308
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -257
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 464
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 464
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,235
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,883
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 342
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 342
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,165
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,165
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -263
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,352
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,274
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,061
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,517
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,517
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,374
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 948
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,222
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,017
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,799
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,490
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,050
D. Služby (účtová skupina 51) 4,951
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,628
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,009
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,562
4. Sociální náklady (527, 528) 57
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 708
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,765
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,765
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,110
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,598
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,413
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,007
2. Ostatní náklady (562A) 1,007
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,406
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,413
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 697
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -263
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693053 TIN: 2020923223 DIČ: SK2020923223
 • Sídlo: IROX, Jamnického 18, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05 10.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Irena Pundjáková 6 639 € (100%) Jamnického 18 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   IROX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05