Vytvořte fakturu

STAKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STAKA
IČO 35693088
TIN 2020892500
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAKA
Lipského 1158/3
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 313 €
Zisk 72 €
Kapitál 28 631 €
Vlastní kapitál 11 930 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,986
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 336
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,986
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,003
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 405
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,887
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 72
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,983
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 279
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,704
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,113
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,728
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,470
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,393
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 59,313
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,313
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 58,448
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,711
C. Služby (účtová skupina 51) 32,398
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,920
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,264
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 865
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,204
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 313
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 313
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -313
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 552
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 72
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4246572.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693088 TIN: 2020892500
 • Sídlo: STAKA, Lipského 1158/3, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01 10.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PaeDr. Peter Mutkovič 6 639 € (100%) Lipského 3 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.08.2010Nové sidlo:
   Lipského 1158/3 Bratislava 841 01
   16.08.2010Zrušené sidlo:
   ul. Odbojárov 3 Bratislava 832 15
   02.03.1999Noví spoločníci:
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   STAKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   ul. Odbojárov 3 Bratislava 832 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01