Vytvořte fakturu

RENTABIL DAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název RENTABIL DAT
IČO 35693274
TIN 2020916854
Datum vytvoření 26 Červen 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo RENTABIL DAT
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 357 €
Zisk 124 €
Kapitál 29 960 €
Vlastní kapitál 9 175 €
Kontaktní informace
Email rentabil@nextra.sk
Telefon(y) 0263810252, 0263810257
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,683
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 21,561
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,023
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,034
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 25,683
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,299
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,486
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,486
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 432
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,257
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 124
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,384
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 236
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,148
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,044
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,174
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,930
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,357
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,357
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,142
C. Služby (účtová skupina 51) 3,073
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,785
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 6,033
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,231
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 215
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,284
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 92
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 92
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 124
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 124
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :35693274 TIN: 2020916854
 • Sídlo: RENTABIL DAT, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červen 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Magdaléna Rebrová 0 € (0%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., 0 € (0%) Vranovská 6 Bratislava 851 01
  Ing. Martin Rebro 0 € (0%) Slovinec 54 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2004Noví spoločníci:
   komplementár RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., IČO: 31 384 889 Vranovská 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., Vranovská 6 Bratislava 851 01
   25.04.2000Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava 841 07
   25.04.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   RENTABIL DAT, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári