Vytvořte fakturu

MACROFLEX SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Obchodní název MACROFLEX SLOVAKIA
IČO 35693347
TIN 2020355931
DIČ SK2020355931
Datum vytvoření 13 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MACROFLEX SLOVAKIA
Mikovíniho 4/217
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 353 793 €
Zisk 18 689 €
Kapitál 127 881 €
Vlastní kapitál 30 927 €
Kontaktní informace
Email macroflex@macroflex.sk
Telefon(y) 0245248181, 0245925045, 0335936054, 0335936159, 0335936237, 0245248185
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 19,634
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,634
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,634
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,864
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,083
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 994
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,561
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 118,498
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,616
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,624
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,689
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,882
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,503
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,387
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,225
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,035
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,365
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,762
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,992
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 353,793
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 337,622
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,996
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 330,640
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 242,026
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,719
C. Služby (účtová skupina 51) 37,478
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,328
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,034
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,615
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,440
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,153
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 62,395
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,250
M. Úrokové náklady (562) 312
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,929
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,247
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 19,906
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,217
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,689
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016
 • IČO :35693347 TIN: 2020355931 DIČ: SK2020355931
 • Sídlo: MACROFLEX SLOVAKIA, Mikovíniho 4/217, 91701, Trnava
 • Datum vytvoření: 13 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zoroslav Potrok 538 Dolné Orešany 919 02 13.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zoroslav Potrok 4 315 € (65%) Dolné Orešany 919 02
  Ing. Jaromír Bílý 2 324 € (35%) Javorová 129 Dolní Břežany, Lhota 252 41 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2016Nové sidlo:
   Mikovíniho 4/217 Trnava 917 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Bílý Javorová 129 Dolní Břežany, Lhota 252 41 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zoroslav Potrok 538 Dolné Orešany 919 02 Vznik funkcie: 13.06.1996
   11.07.2002Noví spoločníci:
   Zoroslav Potrok 538 Dolné Orešany 919 02
   13.06.1996Nové obchodné meno:
   MACROFLEX SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   šitie a lepenie technických tkanín
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ