Vytvořte fakturu

HM - leasing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HM - leasing
IČO 35693401
TIN 2020324097
DIČ SK2020324097
Datum vytvoření 17 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HM - leasing
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 36 457 €
Zisk -18 556 €
Kapitál 366 854 €
Vlastní kapitál -53 999 €
Kontaktní informace
Email mesaros@hmleasing.sk
Telefon(y) 0253418066
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 333,118
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 34,738
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,738
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,509
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,844
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,665
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 350,627
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,555
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 119,100
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 481
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -180,219
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,556
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 423,182
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,951
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 418,231
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,515
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 476
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,940
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 414,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 36,457
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,010
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,463
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,598
C. Služby (účtová skupina 51) 13,286
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,700
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,335
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 44,038
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,506
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,006
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,126
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 20,159
X. Úrokové výnosy (662) 20,159
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 749
M. Úrokové náklady (562) 572
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 177
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 19,410
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,596
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015