Vytvořte fakturu

Slovenská námorná plavba - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenská námorná plavba
IČO 35693436
TIN 2020892522
Datum vytvoření 17 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenská námorná plavba
Oráčska 20
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -130 €
Kapitál 4 812 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,747
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,747
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,747
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,387
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,454
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -130
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 360
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 300
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 300
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 60
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60
C. Služby (účtová skupina 51) 60
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -60
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -60
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 70
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -70
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -130
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -130
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4237074.tif
Date of updating data: 25.06.2015